Medlemskontingent 2022 

Medlemskontingenten i Lye IL er for perioden 1. januar 2022 – 31.desember 2022 som følger:

  • Medlem barn/ungdom 0 – 15 år kr. 850,-
  • Medlem over 16 år kr. 1175,-
  • Familiemedlemsskap kr. 2 200,- *
  • Idrettskolen kr. 350
  • Støttemedlemskap kr. 200
  • Trenere , leder og styremedlemmer  kr.100 (kan søkes refundert fra idrettslaget)

Kontingenten kan betales inne i MinIdrett direkte eller ved bruk av giro med KID som ligger i mailen som dere har fått.

MERK: Ved feil beløp på giro skal dere ikke selv justere beløpet. Feil må meldes fra om via mail til medlem.lye.il@gmail.com slik at vi kan utføre nødvendige rettelser i systemet.

* Hjemmeboende barn under 18år kan bli inkludert i familiemedlemskap. 

Min Idrett

Brukerveiledning