Andre kultur- og aktivitetstilbud på Lye og nærområder

https://www.time.kommune.no/tenester/kultur/aktivitetar-arrangement-og-fritid/barn-og-ungdom/fritidsklubbar/

https://www.minskole.no/tks

https://www.time.kommune.no/tenester/kultur/symjehallar/

https://kulturbanken.no/

https://www.time.kommune.no/tenester/kultur/idrett-og-friluftsliv/

https://www.time.kommune.no/tenester/kultur/leige-eller-lan-av-lokale-og-offentleg-areal/

https://timebibliotek.no/