Sei i frå!

Lye Il idrettslag har nulltoleranse når det gjelder enhver form for mobbing, diskriminering og andre overgrep.

Vi skal være et trygt idrettslag. Si ifra om du eller noen andre opplever noke som ikkje kjennes greit!

Hvordan sier du ifra? 

Du kan si ifra enten skriftlig eller muntlig til en person med ansvar i idrettslaget.

Om du synes det er vanskelig å si fra på egenhånd, spør om hjelp fra en du stoler på.

Du kan: 

  • Fortelle det til en ansvarsperson du har tillit til på trening 
  • Ringe leder i idrettslaget eller leder i gruppa du trener med
  • Sende en e-post til styreleder Henning Toppnesvåg  på hwt@lyes.net eller styremedlem Cathrine Baklund Tunheim  på baklund.cathrine@gmail.com

Hva skjer når du sier ifra? 

Vi følger opp alle saker, og det er ledelsen i idrettslaget sin oppgave å håndtere varselet. Vi vil gi deg beskjed når varselet er mottatt og holde deg oppdatert om hva som skjer videre.  

Om du ønsker mer informasjon eller raskere tilbakemelding, ta kontakt med den personen du har meldt ifra til og etterspør mer informasjon. Ta også kontakt om du føler deg utrygg eller er usikker på hva som skjer. Som varsler er det viktig at du føler deg ivaretatt og møtt på en god måte.