Andre stønader og hjelpetiltak i nærområda

Her kan du finne linker og annen informasjon om muligheter for andre organisasjoner, lavterskeltilbud, økonomiske stønader og andre hjelpetiltak vi kjenner til i nærområdene, ut over vår egen støtteordning.

Mulighetene her kan være nyttig for deg som for eksempel er medlem, foresatt eller trener å kjenne til, i tilfelle du selv har varige eller midlertidige behov for noe for å kunne være aktiv, eller kjenner andre du tror kan har nytte av dette.

Tips oss gjerne om du kjenner til noe annet som burde stå her!


ALLEMED i Time Kommune

Time Kommune har etablert en egen koordinator som jobber med mål om at alle barn og unge, i kommunen, skal kunna delta i minst ein fritidsaktivitet, uavhengig av foreldra sin økonomi.

Koordinatoren hjelper barn og unge inn i organiserte fritidsaktivitetar og kan også hjelpa organisasjonar som lurer på kva organisasjonen kan gjera for å få alle med.

Hos ALLEMED-koordinatoren kan de få meir informasjon om ulike, aktuelle aktivitetar, oppfølging underveis i aktivitet, kontakt med lag/trenarar og spørsmål om økonomisk støtte og betaling.

Les meir om ordninga, og finn kontaktinformasjon her.

NAV

Det vil mulig å søke om stønad via NAV. Skjema som brukes heter “SØKNAD OM SOSIALHJELP OG SOSIALE TJENESTER I NAV”. Ved behandling av søknaden må inntekter og utgifter dokumenteres, kontakt NAV lokalt for mer informasjon.

NAV vurderer behov og rammer individuelt, etter behov, og håndterer søknader kontinuerlig.

Dere må selv opprette dialog med NAV og eventuelt søke stønader. Snakk med din trener eller gruppeleder om du trenger dokumentasjon for utgifter el.

Se nettsidene deres for informasjon, kontakt og søknadsskjema.

Bryne Røde Kors Grasrotfond

Bryne Røde kors har et grasrotfond hvor ledere for fritidsaktiviteter kan søke om støtte til medlemmer eller mulige medlemmer som ikke har råd til å være med på aktiviteter.

Snakk med lederen for idretten/aktiviteten det gjelder, slik at leder har nok informasjon til å sette i gang en dialog med via bryne.rodekors@gmail.com. De vil der få informasjon om hvordan gå frem videre.

Grasrotfondet tilbyr støtte til ulike utgifter, som medlemskontingent, turneringer, utstyr med mer.

Du kan lese mer om grasrotfondet her.

Andre stønader og støtteordninger

Blå Kors Bryne

Frilager – Jæren og Nord-Jæren

Kulturkontoen, av Kulturbanken, et prosjekt som gir barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier tilbud om å få dekket kostnadene ved deltakelse i en kulturell fritidsaktivitet.

Betre Tverrfagleg Innsats – i Time Kommune

Tilrettelagt fritid i Time Kommune

Tilbud for personar med nedsatt funksjonsevne i Time Kommune