Topptau- og Brattkort

Da er det igjen mulig

Etter en rekke år uten mulighet til å utstede bla. Brattkort så har vi nå to personer som har blitt godkjent klatreinstruktører, nærmere bestemt som klatreleder inne. Klatreleder inne er Norges klatreforbund (NKF) sin godkjenning for de som kan gjennomføre både treninger og kurs iht. forbundets bestemmelser. Våre instruktører har dermed med en slik godkjenning mandat til å utstede både Topptau- og Brattkort.

Når det blir arrangert kurs så vil dette bli publisert her på Lye IL sine hjemmesider (og kanskje sosiale media).

Klatrevettplakaten

De viktigste prinsippene med sikker klatring er beskrevet i klatrevettplakaten. Når en har kommet i gang med klatringen, bør en så raskt som mulig lære plakatens tre punkter, og praktisere dette under klatringen.

Når alle respekterer og praktiserer plakatens innhold så har en samtidig redusert risiko for uhell og dertil tilhørende skader.

Brattkort

For å sikre noen på led inne bør du ha Brattkort. Brattkort kvalifiserer også til å sikre på topptau. Kvalifiseringen har byttet navn frem og tilbake et par ganger. Først het den Brattkort, så byttet den navn til Ledkort, og nå heter den Brattkort igjen.

Brattkortkurs går over to dager fordelt over totalt 8 timer.

En rekke klatreanlegg har en praksis som tilsier at en må inneha Brattkort for å få bruke anlegget. Dette varierer fra sted til sted, så om en har planer om å klatre på et nytt sted, ta kontakt og sjekk hva som evt. kreves.

Topptaukort

For å sikre noen på topptau inne bør du minst ha Topptaukort.

Topptaukurs gjennomføres på en dag og varer i 4 timer

Betingelser for kort

Alle nye kort skal utstedes på bakgrunn av en bestått prøve. Det skal ikke utstedes kort basert på et bestått kurs. NKF anbefaler heller ikke å gjennomføre prøver samme dag som kurset siden det da er vanskelig å bedømme om kunnskapen sitter godt i ryggmargen.

Kort skal ikke utstedes til barn under 13 år. Mindreårige mellom 13 og 18 år som demonstrerer tilstrekkelig modenhet og sikkerhetsinnsikt kan, etter grundig vurdering og foresattes samtykke, godkjennes for kort. Før fylte 18 år er foresatte ansvarlige for at innehavere av kort holder kunnskapen ved like.

Kort utstedt til mindreårige skal være underskrevet av foresatte for å være gyldig. Når kortinnehavere fyller 18 må de underskrive det selv, siden de nå er ansvarlige for sin egen sikkerhet. Plassen under opprinnelig underskriftsfelt kan benyttes, evt kan det bestilles nytt kort.

Når kort utstedes har de en gyldighetstid på 100 år, men du er selv forpliktet til å holde kunnskapen din ved like. Er du ute av trening på sikringsteknikk bør du ta et nytt kurs, selv om du har bestått en prøve tidligere.

Kort kan inndras ved grove eller gjentatte brudd på gjeldende metodesett. Kort kan inndras av NKF, veggeier eller godkjente klatreinstruktører.

Kostnader i forb. med kurs og evt. godkjenning

Dersom en skal delta på kurs for ett av de to korttypene så vil en måtte betale en kursavgift til klubben. Avgiften er diffrensiert basert på om en er medlem i Lye IL eller ikke.

 • Topptaukurs
  – medlemspris: 250,-
  – ikke medlem i Lye IL: 500,-
 • Brattkortkurs
  – medlemspris: 500,-
  – ikke medlem i Lye IL: 1 000,-
 • Gjeninnføring av prøve
  – utøvere som har deltatt på kurs i regi av Lye IL, klatregruppen: 0,-
  – andre som ønsker å avlegge prøve: 250,-
Bratt kompetanse

Når en har bestått prøven så må en opprette en bruker på brattkompetanse.no og der søker en om endelig godkjenning. Klatreforbundet har satt prisen for å få godkjenning til 200,-

En skal være klar over at en godkjenning kun gir elektronisk kort. Ønsker man et fysisk kort så må en bestille dette også, og dette koster 100,-

Kursoversikt

Alle kurs som vi arrangerer vil bli publiert i vår egen kursgruppe på Spond. Gruppen er åpen for alle som ønsker å fålge med eller å delta på klatregruppens kurs

For å bli med i gruppen, klikk på Spond-logoen ovenfor, eller bruk gruppekoden: T X I Z W i Spond appen.