Klatring

Klatregruppen ønsker alle hjertelig velkommen til å bli med i gruppen og til å utfordre seg i vår 11m høye klatreveggen.

Veggen har fire faste topptau som gir gode muligheter til å klatre helt fritt som en selv ønsker, eller en kan velge ruter basert på fargede grep i ulik vanskelighetsgrad. Skulle en ønske å klatre led så har vi fester i veggen som gir gode muligheter til variasjon.

Det arrangeres faste treninger på tirsdager og torsdager som er oppdelt ut fra en kombinasjon av alder og erfaring.

  • Til og med 9 år (treningstid: 18:00 – 19:00)
  • Fra og med 10 år til og med 15 (treningstid: 18:45 – 20:00)
  • Fra og med 16 år og eldre (treningstid: 20:00 – 21:00)

Merk: alle gruppene har oppmøte minst 10 minutter før trening starter opp for å være klar til treningen starter.

I denne grupperingen så har vi også lagt til grunn at det er enkelte som klatrer sammen med eldre familiemedlemmer, hvorpå gruppen som gjelder for den eldste personen er valgt for de øvrige medlemmene. Et eksempel er at dersom en person havner i gruppen for laveste alder, og det har vært praksis å kanskje trene sammen med eldre søsken eller foresatte, så havner begge i gruppen for den eldste.

Det er muligheter for individuelle unntak for å kunne trene i en senere gruppe, men det vil ikke være mulig å flyttes til tidligere trening.

Du er selvfølgelig velkommen til å ta turen innom og ta en prat med oss når vi trener.

Klatregruppen innehar tilstrekkelig kompetanse og godkjenning til å utstede Topptau- og Brattkort.

De som har ansvaret for treningene har også tilstrekkelig godkjent kompetanse som klatreleder inn, og har gjennomgått nødvendig opplæring.

[Les mer]

Dersom en er fersk og ikke har eget utstyr som klatresko- og sele så kan du låne dette av oss før en trenger å gå til anskaffelse av eget utstyr.

Vi er fire personer som utgjør gruppestyret i idrettslaget for klatrting: Bård Magnus Wespestad, Marthe Wespestad, Asta S. Kvalbein, og Jan Kvalbein.

Når en blir medlem av idrettslaget og blir tilknyttet klatregruppen så vil en bli invitert til gruppens Spond-løsning hvor alt av dialog og aktiviteter skjer. Vi fører også registrering av oppmøte i Spond slik at vi har en oversikt over hvem som har vært med.

All aktivitet i gruppen forutsetter at en blir medlem i Lye Idrettslag og blir tilordnet klatring som aktivitet.

Treningstider:
tirsdager og torsdager: 18:00 – 21:00

Kontakt: