Idrett & aktiviteter

Vi har mange kjekke tilbud på Lye, her får du oversikt over dei ulike gruppene:

Har du ønsker om nye tilbud, eller ønsker du å vere med å opprette nye tilbud?

Vil du gjerne bidra, enten i ei spesifikk gruppe, eller er du open for ulike muligheter til å bidra til nye 40 år med idrettsglede – så må du iallefall ikkje nøle med å ta kontakt!

Vi jobber for å få til et bredt og godt mangfold i aktivitetstilbuda våre, og gode ideer tar vi godt i mot!

Ta kontakt med oss i hovedstyret for et godt drøs om ideen din, eller send oss litt tanker om ønsket ditt.

https://lyeil.no/kontakt-oss/