Medlemskontingent 

Medlemskontingent i Lye IL
1. januar 2024 – 31.desember 2024:

Ordinært medlemsskapOver 16 årkr1200,-
Ordinært medlemsskap, barnTom 15 årkr875,-
Medlemsskap, barneidretten (idrettskolen)3-5 årkr375,-
Familiemedlemsskap1kr2250,-
Støttemedlemsskap 💛💙Alle som vil!kr200,-
Trenere, ledere, styremdl. ++Alle med frivillige roller og verv2kr50,-
Fakturering ved innmeldinger fom 1. juli gir halv medlemskontingent for inneverande år. Innmelding fom 1. oktober blir fakturert med 1/3 av medlemskontingent for inneverande år. Merk at reduksjon gjeld vanleg junior- og seniormedlemsskap, ikkje for trenere, ledere, styremedlemmer.
  1. Hjemmeboende barn under 18år kan bli inkludert i familiemedlemskap. ↩︎
  2. Alle som deltar i idretttslaget må minimum betale minstekontingent, som pålagt av NIF – frivillige kan søke om å få refundert beløpet fra idrettslaget. ↩︎

Kontingenten kan betales inne i MinIdrett direkte eller ved bruk av giro med KID som ligger i mailen som dere har fått.

MERK: Ved feil beløp på giro skal de ikkje endre beløpet sjølv, og gjennomføre betalinga direkte. Feil beløp i faktura  bli meldt inn via mail til medlem.lye.il@gmail.com for nødvendige korrigeringer i systemet. 

For betaling av kontingent, lisenser mm:

Skal du melde deg inn først, kan du gjere det her: