Medlemskontingent 

Medlemskontingent i Lye IL
1. januar 2023 – 31.desember 2023:

Ordinært medlemsskapOver 16 årkr1175,-
Ordinært medlemsskap, barnTom 15 årkr850,-
Medlemsskap, barneidretten (idrettskolen)3-5 årkr350,-
Familiemedlemsskap1kr2150,-
Støttemedlemsskap 💛💙Alle som vil!kr200,-
Trenere, ledere, styremdl. ++Alle med frivillige roller og verv2kr100,-
  1. Hjemmeboende barn under 18år kan bli inkludert i familiemedlemskap. ↩︎
  2. Alle som deltar i idretttslaget må minimum betale minstekontingent, som pålagt av NIF – frivillige kan søke om å få refundert beløpet fra idrettslaget. ↩︎

Kontingenten kan betales inne i MinIdrett direkte eller ved bruk av giro med KID som ligger i mailen som dere har fått.

MERK: Ved feil beløp på giro skal dere ikke selv justere beløpet. Feil må meldes fra om via mail til medlem.lye.il@gmail.com slik at vi kan utføre nødvendige rettelser i systemet. 

For betaling av kontingent, lisenser mm:

Skal du melde deg inn først, kan du gjere det her: