Barneidrett

Hos Lye er Cathrine Baklund Tunheim barneidrettsansvarlig, hun har vært på kurs i regi Norges Idrettsforbund sin kampanje idrettens barnerettigheter og bestemmelser.  Dette er nyttig ikke bare for barneidrett men også barneoppdragelse sier Cathrine, og oppfordrer alle til å gå gjennom kurset. Det er gratis og alle kan gjennomføre det. Det blir anslått det vil ta ca 1 time for å gå gjennom alt av materiell. 

Norges Idrettsforbund har laget en ny brosjyre om Idrettens barnerettigheter og bestemmelser. Brosjyren er et viktig verktøy for alle klubber i arbeidet med barn og ungdom, se linkene under.

Ny brosjyre
https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/et-viktig-verktoy-for-alle-idrettslag/

Barneidrett
https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/

Ansvarsoppgaver, barneidrettsansvarlig
https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/