Hittegods – Klubbhuset

Der ligg titt og ofte igjen diverse eller utleige og arrangement, som ikkje blir etterspurt. Mykje er fint og heilt, og kostbart nok, så vi syns det er synd det blir liggande her og støve ned.

Vi oppmuntrer deg å ta kontakt, om du savner ting du har grunn til å tru kan ligge hos oss! Bruk gjerne skjemaet nederst på sida for å sende oss en god beskrivelse av den tapte gjenstanden, så kan vi sjå etter for deg.

Vi lagrer hittegods ei stund, innenfor rimelighetens grenser.

Etter rimelig lagringstid, vil hittegods som ikkje finn tilbake til sin rettmessige eiger, bli formidla videre til Fretex el, eventuelt gjort gjenbruk av på anna vis.

Særlig verdifulle skatter, så langt vi greier å vurdere verdien, kan tenkes vi leverer inn til politiet sitt hittegods.

Vi oppfordrer alle, generelt, til å merke ting etter beste evne, for å forenkle hittegodsforvaltningen!

Kikk gjerne óg innom Facebook-sida vår, kanskje ser du noke kjent i hittegods-albumet vårt der!

Savner du ting som kan ha havna i fotballbua, bør du be treneren din om hjelp. Eventuelt kan du kontakte oss i skjemaet, så formidler vi det til ein med nøkkel. (PS: Følg gjerne med i søppelposten din videre, det hender at eposter fra systemet snik seg unna den vanlige innboksen din.)

Om du trur det forsvant i hallen eller garderobene, og trener ikkje kan hjelpe deg, kan det vere skulane kan hjelpe deg få kontakt med vaktmesteren, i tilfelle du scorer der.

Savner du noke som kan ligge i hittegodset i Klubbhuset?

For henvendelser om hittegods i Klubbhuset på Lye.

Navn(Påkrevd)
E-post(Påkrevd)
Beskriv det du savner så godt du klarer, så er det lettare for oss å finne det – om det ligger i Klubbhuset. Angi gjerne ca tidsrommet du trur det kan ha havna i Klubbhuset.
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.