Søknad om stønad til medlemsskap i Lye IL

Målgruppa for stønaden er barn i nærområdet vårt som er hindra fra å vere med på fritidsaktiviteter på grunn av midlertidige eller varige, økonomiske utfordringer heime. 

Formålet med stønaden er å bidra til at fleire barn i nærområda våre kan kjenne på likeverd og tilhørighet, samt få oppleve idrettsglede og -mestring sammen med sine jevnaldrende, uavhengig av privatøkonomien til foreldre/foresatte.

Stønaden gis for et år av gangen og må eventuelt søkes om på nytt ved inngangen til nytt år.

Under kan du starte en søknad om støtte for utgifter til fritidsaktiviteter i Lye IL. Søknaden din vil bli behandla konfidensielt.

Merk at vi kan komme til å be deg om utdypende informasjon og dokumentasjon vi treng for å kunne behandle søknaden din.


Hører du ikkje til denne målgruppen, men likevel har økonomiske utfordringer som gjer det vanskelig å betale regninga di fra idrettslaget?

Vi veit der kan vere mange grunner til manglende innbetalinger, og at det kan vere vanskelig å ta kontakt for å ordne opp etter fristen.

Er fakturaen feil, trur du, du har bare ikkje fått sagt fra endå? Har du rett og slett glømt å betale en faktura? Sånt har du kvar dag en gylden anledning til å ordne opp i, her og nå, så har du en ting mindre å huske på eller irritere deg over neste veke.

MEN: Er der andre, meir krevende grunner til at du har eit utestående beløp, og det ikkje er like lett å ordne opp i akkurat nå? Andre grunner som ikkje er så kjekt å snakke om, og gjer at du heller velger å stå over treninger og gruer deg til å åpne postkassa?

Det beste vil – tru det eller ei – alltid være å ta kontakt med oss så raskt som mulig. Hoppe i det, på sett og vis!

Vi er fleksible, dersom du åpner for en dialog om utfordringene.

Ta kontakt med styreleder eller medlemsansvarlig i hovedstyret, jo før, jo heller – så finn vi ei løysing sammen!

Hovedstyret i Lye IL