Støtteordninger

Lye Idrettslag har støtteordninger til personer som av ulike årsaker ikke har mulighet til å betale søk her

Betalingsutfordringer medlemskontingent, treningsavgift etc.

Til medlemmer i Lye IL

Vi vet det kan være mange grunner til manglende betaling. Om man har glemt å betale tidligere, så er jo dette en gylden anledning til å ordne opp i det akkurat nå. Er det andre grunner til manglende betaling som ikke så lett kan ordnes opp i akkurat nå? Da vil det være
fint om dere tar kontakt med oss, slik at vi kan finne en løsning sammen. Vi er fleksible når vi vet at vi trenger å være det. Ta en telefon til leder eller medlemsansvarlig i hovedstyret eller send en mail. Informasjon om dette finner du under Kontakt oss.

Støtte til fritidsaktiviteter

NAV
Det vil mulig å søke via NAV kontoret. De som ønsker å søke om bidrag til fritidsaktivitet må kontakte sitt lokale NAV kontor. Skjema som brukes heter “SØKNAD OM SOSIALHJELP OG SOSIALE TJENESTER I NAV”. Ved behandling av søknaden må inntekter og utgifter dokumenteres.

Det er ingen søknadsfrist i forhold til denne ytelsen.

RØDE KORS GRASROTANDEL
Bryne Røde kors har et grasrotfond hvor ledere for fritidsaktiviteter kan søke om støtte til de i aktiviteten som ikke har råd til å være med på aktiviteter. De støtter medlemskontingenter, turneringer, utstyr med mer. Ledere som ønsker mer informasjon om dette kan sende en
mail til bryne.rodekors@gmail.com så får de informasjon om hvordan de skal gå frem.

LYE IL
Lye IL har etablert en stønadsordning som skal sikre barn deltakelse på fritidsaktivitet. Målgruppen er barn på Lye som ikke kan delta på en fritidsaktivitet fordi familiens inntektssituasjon ikke gir rom for dekning av slike utgifter.  Støtten gis for et år av gangen og må søkes om på nytt ved årets start. 

Ta kontakt om du lurer på noe.
Hovedstyret i Lye IL