Stønader, hjelpetiltak og andre muligheter

Betalingsutfordringer medlemskontingent, treningsavgift etc.

I Lye IL har vi etablert en stønadsordning som skal sikre barn deltakelse på fritidsaktivitet. Målgruppen er barn på Lye som ikke kan delta på en fritidsaktivitet fordi familiens inntektssituasjon ikke gir rom for dekning av slike utgifter.  Støtten gis for et år av gangen og må søkes om på nytt ved årets start. 

Du kan ta kontakt, og søke her.

Hører du ikke til denne målgruppen, men likevel har utfordringer?

Vi vet det kan være mange grunner til manglende betaling. Om man har glemt å betale tidligere, så er jo dette en gylden anledning til å ordne opp i det akkurat nå. Er det andre grunner til manglende betaling som ikke så lett kan ordnes opp i akkurat nå?

Det beste vil alltid være å ta kontakt med oss så raskt som mulig, slik at vi kan finne en løsning sammen. Vi er fleksible, dersom du åpner for en dialog om utfordringene.

Ta en telefon til leder eller medlemsansvarlig i hovedstyret eller send en mail. Informasjon om dette finner du under Kontakt oss.

Ta kontakt om du lurer på noe.
Hovedstyret i Lye IL