Stønader, hjelpetiltak og andre muligheter

Betalingsutfordringer medlemskontingent, treningsavgift etc.

I Lye IL har vi etablert ei stønadsordning som skal hjelpe oss å sikre at fleire barn kan delta på minst ein fritidsaktivitet.

Du kan lese meir om denne, og sende inn ein søknad, eller spørsmål, her:

Anna nyttig, utanfor Lye IL: