Forsikringer

Betalende medlemmer i Lye IL er dekket av forsikringer. 
Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite ( NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i Lye IL´s regi, er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. 

Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF.

Forsikringen dekker også trenere, ledere og dommere som bistår organisert aktivitet for barn under 13 år. 

Les mer om forsikringen her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/

For barn fra 13 år og eldre som er medlem og aktiv utøver i en idrett gjelder følgende;
Fra den dagen barnet fyller 13 år og eldre, må det løses lisens for denne idretten vedkommende deltar i. Her gjelder ulike ordninger i de enkelte særforbund. Kriteriene for lisensordningen kan leses på særforbundet sine hjemmesider. Oversikt over særforbund

finner du her