Lye IL

Lye idrettslag ble stiftet i 1983 og laget har nå ca 500 medlemmer. Vi var oppe i 1200 medlemmer i år 2000. Det startet med fotball og turn. Håndball, innebandy, friidrett kom noen år etter. Deretter klatring og badminton. I 2021 fikk vi bordtennis og i 2022 også en sykkelgruppe. Turnen gjekk etter en del år over til å være idrettsskole.

Drift: Lye IL er et allidrettslag med hovedstyre og undergruppene med hver sine styrer. Idrettslaget blir drevet av frivillige på alle plan, enten lagleder, trenere i aldersbestemte årsklasser eller tillitsvalgte. Lye il er en viktig bidragsyter til det sosiale miljøet på lye.

Økonomi: Hovedinntektene kommer fra tilskudd, medlemskontingent, lotterier, juletresalg, og dugnader, men sponsorinntekter er meget viktig del av lagets økonomi.

Klubbhus: I forbindelsen med bygging av hallen ble det bygget nytt klubbhus i tilknytning til hallen. Klubbhuset er ca 300m2 og inneholder kafeteria for ca 140 personer som leies ut som selskapslokale. Klubbhuset er ment å være et sosialt samlingspunkt for lagets medlemmer og øvrige innbyggere på Lye. I underetasjen er også tilrettelagt for treningsrom.

Anlegg: Lye il disponerer idrettsanlegg med topp fasiliteter til fotball og friidrett. Vi har en grasbane og i 2013 fikk vi kunstgrasbane. Det er også skateanlegg i tilknytning til idrettsanlegget. Lye samarbeidet med Undheim om fotballhall på Undheim der Lye disponerer en del treningstid.

Lyehallen: Lyehallen ble fulført i 1997 og var et samarbeidsprosjekt mellom idrettslaget og Time Kommune. Hallen er ca 1000m2 med plass til 300 tilskuere. Tribunen har direkte adgang til klubbhuset. Hallen har klatrevegg og buldervegg for de minste. Hallen har ute og inne garderober.

Prestasjoner: Lye IL kan skilte med flere landslagspillere i innebandy på dame- og herresiden. Sølv i NM juniorer damer 2007/2008. A-laget spilte i eliteserien 2011/2012 og 2013/2014. Fotballavdelingen har siden 2003 arrangert Høgfjellsturnering for 6 åringer med meget stor suksess. Ble senere utvidet til 7 åringer også, noe som endte med ca 180 lag i 2019. I 2021 var det påmeldt 200 lag + ca 20 på venteliste  men vi måtte dessverre avlyse 1 uke før pga Covid. Friidretten har hatt flere utøvere som har gjort det bra på lokalt lokalt og nasjonalt nivå.