Prosjektplan og skisser

Prosjektplan og skisser for ny hall.

Eventuelle endringer og oppdateringer.

Kommende og oppnådde milepæler, eventuelt nyhetsinnlegg med kategori for prosjektstatus el.