Sponsor og finansiering

Ny hall på Lye

Lye idrettslag er midt i en spennende fase med stor aktivitet og kontinuerlig vekst, og vi har ambisiøse planer om å utvide og utvikle Lye som et livlig samfunn. For å støtte denne utviklingen er det klart at vi trenger mer enn bare en idrettshall. Vi har nådd et kritisk punkt der etterspørselen etter idrettsfasiliteter overskrider tilbudet, og derfor tar vi dristige skritt ved å investere i en helt ny idrettshall.

Den nye hallen planlegges i tilknytning til den eksisterende Lyehallen og vil inkludere imponerende fasiliteter som en allsidig aktivitetssal, et utvidet og moderne klatreanlegg, garderobeanlegg, treningsrom og til og med muligheter for padeltennis.

For å lykkes trenger vi et bredt spekter av partnere og sponsorer som kan bidra til å sikre finansieringen av dette ambisiøse prosjektet. På sida her kan de sjå på ferdige prospekt og ulike alternativ, med god informasjon om rammer og priser.

Prosjektgruppa har god oversikt over eventuelle andre muligheter potensielle samarbeidspartnere kan velge mellom for å bidra. Hvis de har andre ideer eller ønsker som ikke er nevnt her, er vi gjerne med på et godt drøs for å utforske hvordan vi sammen kan skape noe spesielt for Lye og idrettslaget vårt.

– Muligheter til å bidra, behov – beskrivelser om bygging, drift, utleie/avtaler mm
– Prospekter (Link eller filer?)
– Ansvarlig/kontaktinfo

Eventuelt nyheter – kategori for tildelinger/gaver?