Stønader og andre hjelpetiltak

Her kan du finne linker og annen informasjon om muligheter for andre organisasjoner, lavterskeltilbud, økonomiske stønader og andre hjelpetiltak vi kjenner til i nærområdene.

Mulighetene her kan være nyttig for deg som for eksempel er medlem, foresatt eller trener å kjenne til, i tilfelle du selv har varige eller midlertidige behov for noe for å kunne være aktiv, eller kjenner andre du tror kan har nytte av dette.

Tips oss gjerne om du kjenner til noe annet som burde stå her!

https://www.time.kommune.no/tenester/kultur/allemed-i-time/

https://www.facebook.com/blakorsbryne

https://frilager.no/ords/f?p=120:1::::::

https://kulturbanken.no/kulturkontoen/

https://www.time.kommune.no/tenester/kultur/aktivitetar-arrangement-og-fritid/tilrettelagt-fritid/

https://www.time.kommune.no/tenester/helse-og-velferd/personar-med-nedsett-funksjonsevne/