Prosjekt: NY HALL

Om prosjektet

Idrettslaget har i mange år klart seg med muligheten en har til å benytte Time Kommune sin hall, Lyehallen. Men, de siste årene har det vært økt press på treningsflater innendørs, og idrettslaget har i årsmøte og ekstraordinært årsmøte i 2023 valgt å bygge vår egen hall for å imøtekomme nåværende og fremtidig behov. Ei eiga prosjektgruppe arbeider for tida med nødvendige avklaringer og sikre finansieringa vi treng for å sette spaden i jorda.

Bakgrunn for prosjektet

Lye som tettsted har hatt en økning i innbyggertall og det er allerede planlagt for mer utbygging i årene som kommer. Dette vil skape et økt press og behov innenfor både idrett og fritid samt skole og barnehager.
Lye IL ser en klar sammenheng mellom økte innbyggertall og den økende medlemsmassen.

Dette skaper stort press på treningstider i Lyehallen og det resulterer i begrenset mulighet for barn og unge til å drive med flere aktiviteter.
Lye IL ser et stort behov for å legge bedre til rette for våre medlemmer, samtidig som vi også videreutvikler våre tilbud.

Vi tar derfor ansvar ved å bygge vår egen hall i tilknytning til eksisterende hall.

Du kan lese meir om prosjektet og eventuelle oppdateringer og endringer i planene her:

Prosjektplan og skisser

Å realisere en fullverdig idretthall er en betydelig oppgave som krever innsats på flere nivåer. Vi har allerede startet det grundige arbeidet med å kartlegge og planlegge, og nå er vi ved et viktig punkt: finansieringen av prosjektet. Du kan lese meir om ulike behov vi har, og muligheter det gir potensielle samarbeidspartnere her:

Sponsor og finansiering

Prosjektgruppa

I prosjektgruppa som jobber med planlegging og finansiering av den nye hallen, er hovedstyret og fleire av gruppene representert, i henhold til oppdraget gitt på årsmøte og ekstraordinært årsmøte i 2023.

Fra hovedstyret er leder Henning Topnesvåg og økonomiansvarlig Trond Sikveland med. Fra gruppene deltar Jan Kvalbein (klatring) og Anette Håland (handball).

Dugnader og frivillige bidrag

Seinare i prosjektet kan det bli aktuelt å utvide prosjektgruppa for å ivareta viktig ansvar. Der vil ôg vere ei rekke oppgaver vi vil trenge at flest mulig trør til for å løyse godt og kostnadseffektivt.

Om du ønsker å bidra, er du HJERTELIG velkommen til å melde interesse til prosjektgruppa, enten direkte eller via kontaktskjemaet nederst på sida!

Nyheter