Kategorier
Håndball

Grensesnitt med gavetildeling til Lye IL Håndballgruppa

Lye IL Håndballgruppa arrangerer sammen med FaU på Lye skule månedlige diskotek – kvelder for elevene på barneskolen. Dette har vært et vellykket tiltak for barn og unge – et tilbud som stadig når nye rekorder når det kommer til besøkstall.

For diskotek – komiteen er det viktig å skape et tilbud som engasjerer ikkje bare de yngste barne, men som også kan være spennende og interessant for de som snart skal over på ungdomsskulen. Som et ledd i dette arbeidet har det vært sett på muligheten for å utvide tilbudet i form av ett større utvalg av aktiviteter – og en har også sett på muligheten for investeringer som kan komme Lyefjell Fritidsklubb til gode all den tid det er der tilbudet er videre for de som går ut av barneskolen. 

Grensesnitt har sett betydningen av den dugnaden vi gjør for lokalsamfunnet og som en lokal bedrift ønsker de å bidra til at dette sosiale samlingspunktet består. De har derfor besluttet å gi oss en gavesjekk pålydende 20 000 kr slik at vi kan gjøre nødvendige investeringer i tiden fremover.

Det vil bli en offisiell overrekkelse nærmere jul – enn så lenge vil vi i Diskotek – komiteen benytte anledning til å takke for bidraget. Vi håper at flere nye aktiviteter er på plass til diskoteket i desember og gleder oss til å videreutvikle tilbudet sammen med elevene på Lye skule.

Stor takk til https://grensesnitt.no