Kategorier
Fotball

Gevinster og vinnere i fotballgruppas vårlotteriet, 2023

Trekningen er gjennomført og her følger oversikten over alle dei heldige vinnerene – gratulerer! Vinnerene blir kontakta direkte.

Fotballgruppa takker for alle som kjøpte lodd, og dermed bidrar til at vi kan drive med sunn aktivitet og idrettsglede!

Football goals, field“/ CC0 1.0
Kategorier
Klatring

Takk for støtte

Klatregruppen ønsker å takke Sparebankstiftinga Jæren Time og Hå for en fantastisk gave som vil bidra til nytt og bedre utstyr.

Klatregruppen søkte for en tid tilbake om støtte til å kjøpe mer utstyr som er overmodent for utskiftning. Vi søkte om 50 000,- og søknaden ble møtt med et meget positivt svar, hvorpå vi fikk innvilget hele søknadsbeløpet.

Arne Gravdal fra sparebankstiftinga Jæren Time og Hå, overleverer dokumentasjon for tilskudd til Jan Kvalbein fra klatregruppen i Lye IL.
Foto: Owe Bokn, Jæren Sparebank

Denne økonomiske støtten bidrar til å komme i mål med del 2 av utskifting av utslitt utstyr, og gir oss samtidig mulighet til å utvide sortimentet av utstyr som kan bidra til en bedre klatreopplevelse.

På vegne av både Lye IL og klatregruppen, så er det kun å si tusen hjertelig takk for denne støtten. Vi vet allerede at utstyret vil bli godt brukt, og gir oss mulighet til å gi et bredt tilbud.

Kategorier
Håndball

Grensesnitt med gavetildeling til Lye IL Håndballgruppa

Lye IL Håndballgruppa arrangerer sammen med FaU på Lye skule månedlige diskotek – kvelder for elevene på barneskolen. Dette har vært et vellykket tiltak for barn og unge – et tilbud som stadig når nye rekorder når det kommer til besøkstall.

For diskotek – komiteen er det viktig å skape et tilbud som engasjerer ikkje bare de yngste barne, men som også kan være spennende og interessant for de som snart skal over på ungdomsskulen. Som et ledd i dette arbeidet har det vært sett på muligheten for å utvide tilbudet i form av ett større utvalg av aktiviteter – og en har også sett på muligheten for investeringer som kan komme Lyefjell Fritidsklubb til gode all den tid det er der tilbudet er videre for de som går ut av barneskolen. 

Grensesnitt har sett betydningen av den dugnaden vi gjør for lokalsamfunnet og som en lokal bedrift ønsker de å bidra til at dette sosiale samlingspunktet består. De har derfor besluttet å gi oss en gavesjekk pålydende 20 000 kr slik at vi kan gjøre nødvendige investeringer i tiden fremover.

Det vil bli en offisiell overrekkelse nærmere jul – enn så lenge vil vi i Diskotek – komiteen benytte anledning til å takke for bidraget. Vi håper at flere nye aktiviteter er på plass til diskoteket i desember og gleder oss til å videreutvikle tilbudet sammen med elevene på Lye skule.

Stor takk til https://grensesnitt.no